Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Genel

MUHASEBE MÜDÜRLÜĞÜMÜZÜN VEZNE İŞLEMLERİNE İLİŞKİN DUYURUSU

Muhasebe Müdürlüğümüzce; COVİD-19 salgını nedeni ile hem vatandaşımız hem de personelimiz açısından akut solunum yolu enfeksiyonlarının genel bulaşma riskini azaltmak için yeni bir duyuru yapılıncaya kadar vezne aracılığı ile yapılacak tahsilatların banka aracılığı ile aşağıda yazılı bulunan Müdürlüğümüzün IBAN hesabına yatırılması. Ödemeler sırasında ödemeye ilişkin asgari açıklamanın (İlgilinin Adı-Soyadı, TCKN, Teminat, Kişi Borcu vb. niçin yatırıldığı) yapılması gerekmektedir.

BANKA :ZİRAAT BANKASI BATMAN ŞUBESİ

IBAN:TR52 0001 0005 5700 0010 0059 42Vergi No:815 0347 181

31. Vergi Haftası

24.02.2020 – 01/03/2020 tarihleri arasında kutlanılan Vergi Haftasında, mükelleflerimizde ve kamuoyunda sağlıklı bir vergi bilincinin oluşturulup geliştirilmesi, Vergi Dairesi ile mükellef ilişkilerinin daha sağlam temellere oturabilmesi amacıyla Vergi Haftası kutlanmaktadır.

İlimizde Kayıtdışı Ekonomiyle Topyekün Mücadele Devam Ediyor

Valiliğimiz koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bu yıl Mayıs ayında başlatılan “Kayıtdışı Ekonomiyle Topyekün Mücadele”  kapsamında yapılan denetimler yaygın ve etkin bir şekilde devam ediyor. 
Altı aylık sürede İlimiz genelinde denetlenen 907 işyerinden,  176’sının kaçak olduğu tespit edilmiş, bu işyerlerine toplam 100.622,00TL vergi cezası kesilerek,  vergi ve sigorta kayıtları yapılmıştır. 
Yapılan denetimlerde birinci 3 aylık dönemde kayıt dışı oran %23 olarak tespit edilmiş iken, ikinci 3 aylık dönemde bu oranın %8’ e düştüğü gözlenmiştir.
Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede asıl amaç kanunlara uyan, vergisini ödeyen, çalışanlarının maaşını eksiksiz veren ve sigorta primini ödeyen dürüst esnafın hakkını korumak ve maruz kaldıkları haksız rekabeti önlemektir. 
İzin ve ruhsata bağlı faaliyetler için yetkili kurumlardan usulüne uygun izin ve ruhsat almayan, vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna kayıt olmayan, Belediyeden işyeri açma ruhsatı bulunmayan, sigortasız işçi çalıştıran, sattığı mal ve hizmetler için fiş kesmeyen, fatura düzenlemeyen, faturasız mal bulunduran, kanunlara göre satışı yasak olan veya özel izne bağlı bulunan malları izinsiz satan işyerleri Valiliğimizin sıkı takibi ile yapılan denetimlerde tespit edilecek ve bu usulsüzlükler için kanunların öngördüğü cezai yaptırımlar eksiksiz ve istisnasız uygulanacaktır.

Yerel Düzey Hizmet Grubu Değerlendirme Toplantısı

Afet ve acil durumlarla mücadelede ihtiyaç duyulacak tüm kaynakların planlanması, olay yerine ulaştırılması, ulusal ve yerel düzeyde ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla; Defterdarlığımız tarafından 15/10/2019 tarihinde Yerel Düzey Hizmet Grubu Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.