Duyurular

Vergi Dairesi Müdürlüğünden Araç Satış İlanı 2


BATMAN VERGİ DAİRESİ MÜDÜRLÜĞÜNDEN
Bir amme borcundan dolayı haciz edilmiş bulunan aşağıda cinsi, adedi, muhammen
bedeli ve vasfı yazılı menkul malın 16.08.2019 tarihli Cuma günü saat 10.00-10.15 arasında
Dairemiz satış servisinde açık arttırma usulü ile birinci satış yapılacaktır.
Menkul mala verilen bedel 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.nun 81.maddesince tespit edilen
değerin % 75 den aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa 23.08.2019 tarihinde Cuma günü saat
10.00-10.15 arasında aynı yerde ikinci satışın yapılacağı, açık arttırmaya katılacak olanların satış gününden 1 gün önce bir dilekçe ile Dairemize müracaat etmeleri, satışın yapılamaması halinde 26.08.2019 tarihinden itibaren her gün 10.00-11.00 saatleri arasında Dairemiz satış servisi ile irtibat kurularak 6 ay süreyle pazarlık usulü ile satış yapılacağı ilan olunur.
Mahcuz menkul malın satışından doğacak KDV, otopark ücreti vs. giderler alıcıya aittir.
Bedel ödenmeden menkul mal teslim edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin
Batman Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatları;
Tebliğ ve ilan olunur.

SATIŞA ÇIKARILACAK MENKUL MAL
CİNSİ:OTOMOBİL
ADEDİ:1
MUHAMMEN BEDEL :45.000,00 TL
PLAKASI:72EA536
Markası:TOYOTA AVENSİS
Modeli:2011
Rengi:GRİ (Metal)
Hasar:Lastikler Kullanılamaz Halde, İki Adet Stop Lambası Kırık, Arka Bagaj Üzerinde Solma
Var.
NOT: Araç Nur Çekme Kurtarma Yed’i Emin Otoparkında Bulunmaktadır.

Vergi Dairesi Müdürlüğünden Araç Satış İlanı 1

Bir amme borcundan dolayı haciz edilmiş bulunan aşağıda cinsi, adedi, muhammen
bedeli ve vasfı yazılı menkul malın 06.09.2019 tarihli Cuma günü saat 10.00-10.15 arasında
Dairemiz satış servisinde açık arttırma usulü ile birinci satış yapılacaktır.
Menkul mala verilen bedel 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.nun 81.maddesince tespit edilen
değerin % 75 den aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa 13.09.2019 tarihinde Cuma günü saat
10.00-10.15 arasında aynı yerde ikinci satışın yapılacağı, açık arttırmaya katılacak olanların
satış gününden 1 gün önce bir dilekçe ile Dairemize müracaat etmeleri, satışın yapılamaması halinde 16.09.2019 tarihinden itibaren her gün 10.00-11.00 saatleri arasında Dairemiz satış
servisi ile irtibat kurularak 6 ay süreyle pazarlık usulü ile satış yapılacağı ilan olunur.
Mahcuz menkul malın satışından doğacak KDV, otopark ücreti vs. giderler alıcıya aittir.
Bedel ödenmeden menkul mal teslim edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin
Batman Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatları;
Tebliğ ve ilan olunur.

SATIŞA ÇIKARILACAK MENKUL MAL
CİNSİ:PANEL VAN
ADEDİ:1
MUHAMMEN BEDEL :32.500,00 TL
PLAKASI:34 FK 2650
Markası:RENAULT
Modeli:2010
Rengi:SİYAH
Hasar:STEPNESİ YOK. ÖN SİS FARI ÇATLAK. SAĞ DİKİZ AYNASI ÇATLAK.
NOT: Araç Miroğlu Çekme Kurtarma Yed’i Emin Otoparkında Bulunmaktadır.

Ezgi KAMBER’ in Veda Yemeği

Defterdarlığımız Personel Müdürlüğünde Memur olarak görev yapmakta iken, Ankara Defterdarlığına naklen atanması nedeniyle, 24/07/2019 tarihinde Defterdarımız Sayın Ali Osman BİLGİLİ, Birim Amirleri ve Personelin katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Kendisine yeni görev yerinde başarılar dileriz.

Mehmet ONAT’ ın Veda Yemeği

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünde V.H.K.İ. olarak görev yapmakta iken 17/07/2019 tarihinde emekli olan Mehmet ONAT , 23/07/2019 tarihinde Defterdarımız Sayın Ali Osman BİLGİLİ, Birim Amirleri ve personelin katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Kendisine emeklilik hayatında mutluluk ve başarılar dileriz.

Hadi İLMEN’ in Veda Yemeği

Defterdarlığımız Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Tekirdağ Defterdarlığı Çorlu Malmüdürlüğüne naklen atanması nedeniyle 11/07/2019 tarihinde Defterdarımız Sayın Ali Osman BİLGİLİ, Birim Amirleri ve personelin katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Kendisine yeni görev yerinde başarılar dileriz.

Derya ÇETİN’ in Veda Yemeği

Defterdarlığımız Muhasebe Müdürlüğünde görev yapmakta iken Malatya Defterdarlığına naklen atanması nedeniyle Defterdarımız Sayın Ali Osman BİLGİLİ, Birim Amirleri ve personelin katılımıyla 10/07/2019 tarihinde veda yemeği düzenlendi. Kendisine yeni görev yerinde başarılar dileriz.