Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

İlimizde Kayıtdışı Ekonomiyle Topyekün Mücadele Devam Ediyor

Valiliğimiz koordinesinde tüm kamu kurum ve kuruluşlarının katılımıyla bu yıl Mayıs ayında başlatılan “Kayıtdışı Ekonomiyle Topyekün Mücadele”  kapsamında yapılan denetimler yaygın ve etkin bir şekilde devam ediyor. 
Altı aylık sürede İlimiz genelinde denetlenen 907 işyerinden,  176’sının kaçak olduğu tespit edilmiş, bu işyerlerine toplam 100.622,00TL vergi cezası kesilerek,  vergi ve sigorta kayıtları yapılmıştır. 
Yapılan denetimlerde birinci 3 aylık dönemde kayıt dışı oran %23 olarak tespit edilmiş iken, ikinci 3 aylık dönemde bu oranın %8’ e düştüğü gözlenmiştir.
Kayıt dışı ekonomi ile mücadelede asıl amaç kanunlara uyan, vergisini ödeyen, çalışanlarının maaşını eksiksiz veren ve sigorta primini ödeyen dürüst esnafın hakkını korumak ve maruz kaldıkları haksız rekabeti önlemektir. 
İzin ve ruhsata bağlı faaliyetler için yetkili kurumlardan usulüne uygun izin ve ruhsat almayan, vergi dairesine ve sosyal güvenlik kurumuna kayıt olmayan, Belediyeden işyeri açma ruhsatı bulunmayan, sigortasız işçi çalıştıran, sattığı mal ve hizmetler için fiş kesmeyen, fatura düzenlemeyen, faturasız mal bulunduran, kanunlara göre satışı yasak olan veya özel izne bağlı bulunan malları izinsiz satan işyerleri Valiliğimizin sıkı takibi ile yapılan denetimlerde tespit edilecek ve bu usulsüzlükler için kanunların öngördüğü cezai yaptırımlar eksiksiz ve istisnasız uygulanacaktır.