Skip to contentSkip to main navigation Skip to footer

Yerel Düzey Hizmet Grubu Değerlendirme Toplantısı

Afet ve acil durumlarla mücadelede ihtiyaç duyulacak tüm kaynakların planlanması, olay yerine ulaştırılması, ulusal ve yerel düzeyde ana ve destek çözüm ortaklarının görev ve sorumluluklarını belirlemek amacıyla; Defterdarlığımız tarafından 15/10/2019 tarihinde Yerel Düzey Hizmet Grubu Değerlendirme Toplantısı yapılmıştır.