Vergi Dairesi Müdürlüğünden Araç Satış İlanı 6

Bir amme borcundan dolayı haciz edilmiş bulunan aşağıda cinsi, adedi, muhammen bedeli ve vasfı yazılı menkul malın 13.09.2019 tarihli Cuma günü saat 10.00-10.15 arasında Dairemiz satış servisinde açık arttırma usulü ile birinci satış yapılacaktır. Menkul mala verilen bedel 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.nun 81.maddesince tespit edilen değerin % 75 den aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa 20.09.2019 tarihinde Cuma günü saat 10.00-10.15 arasında aynı yerde ikinci satışın yapılacağı, açık arttırmaya katılacak olanların satış gününden 1 gün önce bir dilekçe ile Dairemize müracaat etmeleri, satışın yapılamaması halinde 23.09.2019 tarihinden itibaren her gün 10.00-11.00 saatleri arasında Dairemiz satış servisi ile irtibat kurularak 6 ay süreyle pazarlık usulü ile satış yapılacağı ilan olunur. Mahcuz menkul malın satışından doğacak KDV, otopark ücreti vs. giderler alıcıya aittir. Bedel ödenmeden menkul mal teslim edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin Batman Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatları;

Tebliğ ve ilan olunur.

SATIŞA ÇIKARILACAK MENKUL MAL

CİNSİ:OTOMOBİL

ADEDİ:1

MUHAMMEN BEDEL :26.000 TL

PLAKASI: 40 AP 476

Markası:FORD FOCUS C-MAX TREND

Modeli:2004 Rengi:MAVİ

Hasar:Lastikler yıpranmış, anahtar ve plaka yok, silecek malzemeleri eksik, hasar kayıtlı.

NOT: Araç Nur Çekme Kurtarma Yed’i Emin Otoparkında Bulunmaktadır. Adres: Gültepe Mah. Ahmet Necdet Sezer Bulvarı Soil Petrol Yanı Merkez/Batman