Vergi Dairesi Müdürlüğünden Araç Satış İlanı 2

Bir amme borcundan dolayı haciz edilmiş bulunan aşağıda cinsi, adedi, muhammen
bedeli ve vasfı yazılı menkul malın 06.09.2019 tarihli Cuma günü saat 10.00-10.15 arasında
Dairemiz satış servisinde açık arttırma usulü ile birinci satış yapılacaktır.
Menkul mala verilen bedel 6183 sayılı A.A.T.U.H.K.nun 81.maddesince tespit edilen
değerin % 75 den aşağı olursa veya hiç alıcı çıkmazsa 13.09.2019 tarihinde Cuma günü saat
10.00-10.15 arasında aynı yerde ikinci satışın yapılacağı, açık arttırmaya katılacak olanların
satış gününden 1 gün önce bir dilekçe ile Dairemize müracaat etmeleri, satışın yapılamaması
halinde 16.09.2019 tarihinden itibaren her gün 10.00-11.00 saatleri arasında Dairemiz satış
servisi ile irtibat kurularak 6 ay süreyle pazarlık usulü ile satış yapılacağı ilan olunur.
Mahcuz menkul malın satışından doğacak KDV, otopark ücreti vs. giderler alıcıya aittir.
Bedel ödenmeden menkul mal teslim edilmeyecektir. Daha fazla bilgi almak isteyenlerin
Batman Vergi Dairesi Müdürlüğüne müracaatları;
Tebliğ ve ilan olunur.

SATIŞA ÇIKARILACAK MENKUL MAL
CİNSİ:OTOMOBİL
ADEDİ:1
MUHAMMEN BEDEL :39.500,00 TL
PLAKASI:72EA375
Markası:KIA CEED
Modeli:2011
Rengi:BEYAZ
Hasar:ANAHTARI MEVCUT,AKÜSÜ BİTMİŞ
NOT: Nur Çekme Kurtarma Yed’i Emin Otoparkında Bulunmaktadır.