Mehmet ONAT’ ın Veda Yemeği

Defterdarlığımız Vergi Dairesi Müdürlüğünde V.H.K.İ. olarak görev yapmakta iken 17/07/2019 tarihinde emekli olan Mehmet ONAT , 23/07/2019 tarihinde Defterdarımız Sayın Ali Osman BİLGİLİ, Birim Amirleri ve personelin katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Kendisine emeklilik hayatında mutluluk ve başarılar dileriz.