Hadi İLMEN’ in Veda Yemeği

Defterdarlığımız Kurumlar Döner Sermaye Saymanlık Müdürlüğünde Saymanlık Müdür Yardımcısı olarak görev yapmakta iken Tekirdağ Defterdarlığı Çorlu Malmüdürlüğüne naklen atanması nedeniyle 11/07/2019 tarihinde Defterdarımız Sayın Ali Osman BİLGİLİ, Birim Amirleri ve personelin katılımıyla veda yemeği düzenlendi. Kendisine yeni görev yerinde başarılar dileriz.